Ritning

Planritning och fasadritning till ombyggnad av Södra fiskarhuset

Visar även grundkonstruktion samt salubodar med 19 numrerade bodar, fiskargång, ståndsumpar samt Gröna gången.