Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Norrbro söderut med Riksdagshuset till höger

Uppdaterad