Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrbro söderut med Riksdagshuset till höger

Uppdaterad