Bildkonst

Studentuppvaktning

Konstnär: Printzensköld, Carl Axel
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk

Folksamling med uppvaktad student i mitten.