Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Ivarsons Gränd mot Jutas backe

Uppdaterad