Foto

Nytorget mot öster med en saluhall i hörnet av torget

Till vänster Skånegatan 79. Vita Bergen i bakgrunden.