Foto

Hörnet av Strandvägen 5 B och Artillerigatan