Foto

Jordanesvägen mot väster från Angantyrsvägen i Ängby småstugeområde som är under byggnad