Foto

Utsikt mot söder och kvarteret Vinden i Bällsta småstugeområde från Gamla Bromstensvägen