Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Baldersgatan och i fonden Engelbrektskyrkan

Uppdaterad