Foto

Utsikt mot sydväst från höjden ovanför Gamla Bromstensvägen över Bällsta småstugeområde