Norr Mälarstrand
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norr Mälarstrand fr. Kungsholmstorg österut

"Kajen från Eiraplan fram till Lundins plank kantades av massor av tegel- och kolpråmar, smålandsskutor och rospiggar med plank, ved och sandlaster. Ibland var det stora uppträden på dessa pråmar till stort nöje för oss pojkar, såsom t.ex. slagsmål mellan pråmskepparen och hans gumma el. dyl."

Gunnar Otterblad berättar barndomsminnen från Norr Mälarstrand i boken Kungsholmen vid sekelskiftet från 1943 (s. 213).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad