Handritad karta
Karta
Upphov: Brodin, Rudolf. Stockholms stadsarkiv

Situationsplan över Järngraven 1867

Med kvartersnamn. Upprättad av vice stadsingenjör Rudolf Brodin.

Uppdaterad