Handritad karta
Karta

Situationsplan över Järngraven 1867

Med kvartersnamn. Upprättad av vice stadsingenjör Rudolf Brodin.