Foto
Fotograf: Wiklund. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från fabrikssal i A.B. Fischers kappfabrik på Brännkyrkagatan 19.

Detta är Elis Fischers kappfabrik. Fabrikssalen med sömmerskor i arbete.

Uppdaterad