Bildkonst
Konstnär: Andersson, Oskar (O.A.) (1877-1906). Stockholms stadsmuseum

Den Förgylda Lergöken Anna Hofmanns Tournén

Konstnär: Andersson, Oskar (O.A.)
Material och teknik: Litografi

Kolingen(?) håller en lergök i sin hand. Han står i en hög med mynt.

Uppdaterad