Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Port till Majorsgatan 12

Uppdaterad