Foto

Hörnet av Tyskbagargatan och Jungfrugatan 38