Text
Författare: Dyhlén-Täckman, Ingrid (f. 1952), Hansson, Ann-Marie, Anderberg, Anna-Lena (f. 1957). Stockholms stadsmuseum

Inventering av kulturväxter inom delar av det blivande naturreservatet Grimsta

Den företagna växtinventeringen har givit nya kunskaper om området. Här finns flera kvarstående eller förvildade arter av prydnads- eller köksväxter från torpen och den trädgårdsanläggning som en gång fanns i Kanaan. Rapporten omfattar ett flertal fotografier på växter och blommor samt kartor och ritningar över området.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad