Text

Inventering av kulturväxter inom delar av det blivande naturreservatet Grimsta

Den företagna växtinventeringen har givit nya kunskaper om området. Här finns flera kvarstående eller förvildade arter av prydnads- eller köksväxter från torpen och den trädgårdsanläggning som en gång fanns i Kanaan. Rapporten omfattar ett flertal fotografier på växter och blommor samt kartor och ritningar över området.