Foto

Renstiernas gata 37

Bilden tagen år 1900. Några personer i Vita bergen har samlats framför ett hus.