Foto

Utsikt över Saltsjön med färjan Bore, Skeppsholmen och Kastellholmen i fonden, vinterbild