Foto

Stadshuset. Utsikt mot Södermalm från Salen Tre Kronor