Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Borgmästargatan från Skånegatan

D.v.s. nuvarande Mäster Pers gränd, kv Flintan.

Uppdaterad