Foto

Hörnet av Smålandsgatan 2 och Nybrogatan 5

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nybrogatan 5, gården mot öster

Nybrogatan 5, gården mot öster