Handritad karta
Karta
Upphov: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Situationsplan över Slussenområdet 1771

Visar Södra och Norra Järngraven, Slussterrassen, Södermalmstorg, Ryssgården, del av Skeppsbron, samt dåvarande "Wästra vind broen, Jern Wågen under Sten broen, Östra Sten broen, Södre Stads Hus (Södra stadshuset, Stadsmuseet), Östra ut- och inlastnings Platsen, Östra wågen, Börje Fogels kvarnhus, Söder Brygghus, Stadens ut- och inlastningsplats, Bödels backen kallad, jern postresnings linier samt Slussskrivarhus."

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom kartan.

Uppdaterad