Ritning

Plan och fasad, Stora Järnvågen

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom ritningen.