Handritad karta
Karta

Situationsplan över delar av Slussenområdet 1757

Visar Västra Järnvågen, Stora Järnvågen, Västra bron och Börje Fogels kvarnhus.

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom kartan.