Handritad karta
Karta
Upphov: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Situationsplan över delar av Slussenområdet 1757

Visar Västra Järnvågen, Stora Järnvågen, Västra bron och Börje Fogels kvarnhus.

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom kartan.

Uppdaterad