Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Stadshuset. Järngrind mot Stadshusträdgården

Uppdaterad