Handritad plan
Karta
Upphov: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Situationsplan över Stora Järnvågsplatsen 1767

"General Plan af Stora Jern Wågs Plazten. Afmäten Åhr 1767."

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom kartan.

Uppdaterad