Handritad plan
Karta

Situationsplan över Stora Järnvågsplatsen 1767

"General Plan af Stora Jern Wågs Plazten. Afmäten Åhr 1767."

Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom kartan.