Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Sången, skulptur i Stadshusträdgården

Uppdaterad