Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från sammanträde med Oscars församlings hjälpverksamhet. Lokal: Högre realläroverket å Östermalm, Artillerigatan 52, nb (nuv. Artillerigatan 60).

I fonden kyrkoherde Samuel Fries och stående pastor Bengt Aurelius. Närmast t.v. diakonissa Elsa Könsberg.

Uppdaterad