Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Stadshusträdgården, Näcken, relief i stenplatta av Tore Strindberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad