Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Port till Brandkontorets hus. Mynttorget 4

Uppdaterad