Förslag till uppfartsväg från Slussen 1903
Bildkonst

Förslag till uppfartsväg från Slussen till Södermalm

Perspektivskiss.

Utdrag ur "Herr Jonsson förslag...", stadsfullmäktiges handlingar, bihang 21/1903