Foto

Flygbild över Mariebergsområdet mot nordväst