Litteraturtips
Författare: Hansson, Magnus (f. 1951). Stockholms stadsbibliotek

Slottet brinner! / Magnus Hansson

Ett kapitel om när slottet Tre kronor brann 7 maj 1697. Här berättas vad som hände i staden och landet före branden, hur själva branden förlöpte och hur man sedan letade efter någon att skylla på. Löjtnant Ekerot hade i brev förutspått att Gud skulle straffa Stockholm med eld. Var det kanske han själv som tänt på? Nicodemus Tessin d.y. var väldigt angelägen om att få bygga ett nytt slott efter branden. Var det han som låg bakom? Inte helt uteslutet, säger en modern forskare.

Den troligaste förklaringen anses vara att flera av skorstensmurarna var i dåligt skick. Hur det än förhöll sig bestraffade man brandvaktmästare Sven Lindberg och de två brandvakterna Anders Andersson och Mats Hansson, som ägnade sig åt annat än bevakning just den här ödesdigra eftermiddagen. 7 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 78-84

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad