Litteraturtips

Slottet brinner! / Magnus Hansson

Ett kapitel om när slottet Tre kronor brann 7 maj 1697. Här berättas vad som hände i staden och landet före branden, hur själva branden förlöpte och hur man sedan letade efter någon att skylla på. Löjtnant Ekerot hade i brev förutspått att Gud skulle straffa Stockholm med eld. Var det kanske han själv som tänt på? Nicodemus Tessin d.y. var väldigt angelägen om att få bygga ett nytt slott efter branden. Var det han som låg bakom? Inte helt uteslutet, säger en modern forskare.

Den troligaste förklaringen anses vara att flera av skorstensmurarna var i dåligt skick. Hur det än förhöll sig bestraffade man brandvaktmästare Sven Lindberg och de två brandvakterna Anders Andersson och Mats Hansson, som ägnade sig åt annat än bevakning just den här ödesdigra eftermiddagen. 7 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 78-84

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En lönnkrog upptäcks på vinden på slottet under rättegången efter den stora slottsbranden 1697

En lönnkrog upptäcks på vinden på slottet under rättegången efter den stora slottsbranden 1697

Slottet Tre Kronor i lågor / Text: Maria von Scheele

Slottet Tre Kronor i lågor / Text: Maria von Scheele

Slottsbranden 1697
Tema

Slottsbranden 1697

På eftermiddagen den 7 maj 1697 började det lukta brandrök på slottet Tre kronor. Några timmar senare brann hela slottet.

Stockholm : historien om den stolta staden / Niklas Ericsson, Magnus Hansson, Christer Jörgensen

Stockholm : historien om den stolta staden / Niklas Ericsson, Magnus Hansson, Christer Jörgensen