Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg 1903
Ritning
Arkitekt: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg

Ritningen upprättad "i samband med ordnande af uppfartsvägarna till Södermalm i enlighet med Richert-Enbloms förslag."

Uppdaterad