Foto

Stadshuset. Interiör från Blå hallen med dukade långbord