Förslag till uppfartsväg vid Slussen 1903
Ritning

Förslag till central uppfartsväg från Slussen till Södermalm

Plansektion genom Hallen