Förslag till uppfartsväg vid Slussen 1903
Ritning
Arkitekt: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Förslag till central uppfartsväg från Slussen till Södermalm

Plansektion genom Hallen

Uppdaterad