Foto

Stadshuset, interiör. Detalj av guldmosaikvägg i Gyllene salen