Foto

Stadshuset, Blå rummet med väggmålning av Axel Törneman