Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Stadshuset, Blå rummet med väggmålning av Axel Törneman

Uppdaterad