Foto

Överintendent Möllers villa Bo på Djurgården