Foto

Luntmakargatan 18. Personalgrupp på gården till Grönvalls bryggeri