Foto
Fotograf: Ankert, Gustaf. Stockholms stadsmuseum

Hamnen vid Värtagasverket

Uppdaterad