Foto

Hörnet av Engelbrektsgatan 25 och Runebergsgatan 12