Karta

Förslag till ny sluss i Stockholm med överfartsvägar till Södermalm

Översiktskarta