Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Härd, anläggning nummer 58, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Härd
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:2

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Härd, rund, 1 meter stor och 0,21 meter djup, belägen under A10:s O del. Härden var uppbyggd av ca 0,1 meter stora skörbrända stenar med en fyllning av sot. Botten utgjordes av pinnmo.
I härden framkom slagg och kol.

Uppdaterad