Foto
Fotograf: Olson, K. J.. Stockholms stadsmuseum

Nyberg Gränd

Nyberg Gränd, nuvarande Nybergsgatan, i hörnan av Kommendörsgatan. Fotot är taget på 1890-talet. I dag står ett stort stenhus där de gamla trästugorna stod förut, adressen är Kommendörsgatan 32. Fastighetsbeteckningen är Kronkvarnen 32.

Uppdaterad