Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Härd, anläggning nummer 57, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Härd
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:3

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Härd, rund, 2 meter stor och 0,28 meter djup, belägen under A15:s SV del. Härden var uppbyggd av ett fåtal 0,1-0,5 meter stora skörbrända stenar med en fyllning av sot. Botten utgjordes av pinnmo.
I härden påträffades keramik, bränd lera och kol.

Uppdaterad