Foto

Rosenbad, Strömgatan 24, ifrån Rosenbadsparken