Foto

Stigbergsgatan 23

Huset som man ser gaveln, till vänster, på är nu en av Stadsmuseets filialer. Här bodde när bilden togs Blockmakare Gustaf Andersson och hans hustru Catharina.