Foto

Vy från reklammasten västerut över Stockholmsutställningen 1930. T.h. planetariets kupol och lantbruksutställningen på Gärdet.